Tagarchief: Klankbordgroep

Slim Onderwijs

Slim Onderwijs: voorlichtingsavond en klankbordgroep.

Tijdens de voorlichtingsavond van 6 september jl.  is er door een 75tal mensen gepraat over de toekomst van onze 4 scholen.  Men sprak verwachtingen uit,  men maakte zich soms zorgen, dus had men vragen en men noteerde wat er positief was.
Dat is uitgewerkt en voorgelegd aan de Klankbordgroep op 27 oktober jl..
Een groep van ouders, 2 van elke school,  aangevuld met de 4 coördinatoren en een leerkracht die hun mening geven over het verloop van het project (Slim Onderwijs) en het (voorlopige) resultaat en de richting waar we heen willen.
Deze groep beslist niet mee, maar vertelt wat ze er van vinden en ze geven advies.

Uitkomst van de Slim Onderwijs voorlichtingsavond