Thema “Theater”

                      

Op de meester Haye school zijn wij momenteel bezig met het thema ‘theater’.

Naar aanleiding van dit thema heeft de bovenbouw een stuk moeten voorbereiden waarin zij laten zien wat de rolverdeling onder de bevolking was in de late Middeleeuwen. Dit naar aanleiding van een geschiedenisles over de Middeleeuwen.

Zij lieten onder andere zien wat een jonkvrouw , een monnik, een Viking en een boer was in die tijd. En wat was in die tijd, de rol van deze personen.

Twee groepjes hebben een toneelstuk gedaan en éen groepje heeft een poppenkaststuk laten zien.

De leerlingen hebben duidelijk gedegen onderzoek gedaan , want voor iedereen was het duidelijk wat de rolverdeling in die tijd was. Voor de onder- en de middenbouw was het leuk om naar te kijken.

Slim Onderwijs

Slim Onderwijs: voorlichtingsavond en klankbordgroep.

Tijdens de voorlichtingsavond van 6 september jl.  is er door een 75tal mensen gepraat over de toekomst van onze 4 scholen.  Men sprak verwachtingen uit,  men maakte zich soms zorgen, dus had men vragen en men noteerde wat er positief was.
Dat is uitgewerkt en voorgelegd aan de Klankbordgroep op 27 oktober jl..
Een groep van ouders, 2 van elke school,  aangevuld met de 4 coördinatoren en een leerkracht die hun mening geven over het verloop van het project (Slim Onderwijs) en het (voorlopige) resultaat en de richting waar we heen willen.
Deze groep beslist niet mee, maar vertelt wat ze er van vinden en ze geven advies.

Uitkomst van de Slim Onderwijs voorlichtingsavond