Voortgezet onderwijs

Jaarkalender Purmerendse ScholenGroep voor Primair Onderwijs schooljaar 2016-2017

Informatie groep 8 richting Voortgezet Onderwijs.

 • Uw kind zit in groep 8 en kiest dit jaar een school voor het voortgezet onderwijs.
 • Wat gaat er dit schooljaar gebeuren?
  • Uw kind krijgt een voorlopig advies van de leerkracht in november. Dat advies is gebaseerd op de resultaten door de jaren heen, de werkhouding en de observaties van de leerkracht.
  • Alleen kinderen met Praktijk Onderwijs en/of LWOO advies doen mee met het drempelonderzoek (wordt afgenomen na het voorlopig advies in groep 8). Om de kosten te drukken, testen we meer kinderen tegelijk van verschillende scholen in onze regio, dus de kans is aanwezig dat de test  niet op de eigen school wordt afgenomen.
  • Alleen leerlingen waar de leerkracht aan twijfelt qua advies, melden wij aan voor het capaciteitenonderzoek. De andere kinderen krijgen geen test.
  • In januari wordt in de groep de M8 afgenomen voor spelling, werkwoordspelling, begrijpend lezen, DMT en rekenen/wiskunde.
  • In januari en februari bezoekt het kind samen met een ouder de scholen van het voortgezet onderwijs, die relevant zijn kijkend naar het advies.
  • Daarna volgt een gesprek met de ouders en hun kind en wordt er een definitief advies gegeven.
  • Het advies van de school is bindend.
  • Er wordt besloten door ouders en kind naar welke school het kind gaat.
  • Het kind wordt via de school aangemeld.
  • De school stuurt alle beschikbare gegevens van het kind door naar de gekozen school.
  • De ontvangende school bepaalt of het kind wordt toegelaten of niet.
  • De ouders krijgen thuis bericht of het kind is aangenomen.
  • In april/mei wordt de verplichte eindtoets afgenomen in groep 8. Dit is voor de school belangrijk om te kunnen inschatten of het goede onderwijs gegeven is en of we op het niveau zitten wat we mogen verwachten.
  • Mocht onverhoopt het toets resultaat van het kind veel hoger uitvallen dan verwacht, dan kunnen de ouders een gesprek aanvragen met de school die zij voor hun kind gekozen hebben en met hen overleggen of het verstandig is dat van het advies van de basisschool afgeweken wordt.
  • Zie hier onder;
  • Presentatie protocol Waterlandse Overstap september 2015