HVO

Humanistisch Vormingsonderwijs

“HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt

Hallo lezer,

HVO

Mijn naam is Mieke van Helmond.

Als HVO vakleerkracht ben ik op vrijdag op school om de kinderen van groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 te begeleiden in de HVO lessen. Om ouders op de hoogte te houden, schrijf ik geregeld een INKIJK, bedoeld om u een indruk te geven van de HVO lessen.

December 2017

Beste ouders en opvoeders,

Het thema Mooi! kwam aan bod in HVO. Mooi, wat is dat precies?

Schoonheid vinden we erg belangrijk in ons leven en in de samenleving. Ons geluk en onze lichaamsbeleving worden erdoor bepaald. Schoonheid is geen feit, maar het idee of gevoel van wat wij mooi vinden. Juist omdat iedereen zijn eigen oordeel heeft over wat mooi is of juist niet mooi, kun je die betekenissen uitwisselen, en van daaruit nog eens kijken naar mooi. In de les keken we naar Stilleven met de jas van Jelmer (1975) van Jopie Huisman. Toen we daarna in groep 4/5 mooi/lelijk gingen tekenen, bleek in het gesprek dat juf bepaalt wat mooi is……

Echte schoonheid zit van binnen, wordt weleens gezegd. Maar wat bedoelen we daar nou mee? Welke betekenis heeft dat? Als je mooi van binnen kunt zijn, dan kun je ook mooi van buiten zijn. Maar wie is mooi van buiten? En wie bepaalt dat dan? Zijn er maatstaven voor wat mooi is aan iemand? En zo ja, gelden er dan verschillende maatstaven voor jongens en meisjes? Mooi onderwerp om thuis ook eens te bespreken met elkaar.

Is de natuur altijd mooi? Met deze vraag gingen we naar buiten ‘gewapend’ met houtskool en papier. We zagen oude, dorre bladeren, kale bomen en ook…vogels, schapen, groen gras…. Al tekenend waren er verbaasde geluiden te horen, want uiteindelijk bleek de natuur ons veel moois te bieden, ook in dit naseizoen.

In het kader van Burgerschap (onderdeel van de HVO-lessen) bespraken we: mooi voor elkaar. Mooi zijn voor elkaar, aardig zijn, samenwerken, dat zijn de schoonheidsidealen die we hebben voor de maatschappij. Hoe willen we samenleven? Hoe kijken we naar elkaar? Wat zijn onze idealen voor een mooie toekomst samen?

Voor de lessen betekende dit, dat we gingen luisteren naar het vrij vertaalde Zuid-Amerikaanse sprookje ‘De wereld wordt steeds mooier’. Nadat de kinderen hun gedachten hadden laten gaan over de inhoud, gingen we aan de slag met krijt, wit potlood en kaarten. Iedereen maakte een kaart, die gestuurd kan worden naar een van de 200.000 duizend eenzame ouderen die tijdens de feestdagen alleen zijn.

Er waren mooie gedachten te horen, waar we veel van opgestoken hebben.

Ik wens u allen schoonheid en warmte toe, vooral in donkere dagen!

Mieke van Helmond

HVO Vakleerkracht

miekevanhelmond@outlook.com


www.hvoprimair.nl
  https://www.youtube.com/watch?v=GWZYEeOm3kg

 


www.hvo.nl
        http://www.leraar24.nl/video/3389

Mieke van Helmond

HVO vakleerkracht