Geschiedenis

Geschiedenis van de lagere school in Beets

 In september 1830 kwam in de Gemeenteraad ter sprake om het erf van J.Ruiten tegenover de kerk aan te kopen met de bedoeling om de nieuw te bouwen school en onderwijzerswoning daar (tezijnertijd ?) te bouwen. Met dank aan de historisch vereniging Beets. Voor meer informatie over de geschiedenis van Beets verwijs ik u naar de website van de Historische Vereniging Beets.