Het Kwartet

kwartet

Obs Meester Haye in Beets maakt deel uit van een uniek kwartet van 4 scholen;

headerfotozlogo-1024x241            obs ’t Tilletje in Warder

header2b1-1024x212mid           obs Middelie in Middelie 

1-headerfoto-1024x186          obs Prinses Beatrix in Kwadijk

Het Kwartet.

Sinds 1 november 2014 werken de 4 kleine scholen van Zeevang samen onder 1 directeur.
Het gaat om de volgende scholen: Obs ’t Tilletje in Warder met 89 leerlingen; Obs Middelie  in Middelie met 69 leerlingen; Obs Prinses Beatrix met 52 leerlingen en Obs Meester Haye met 40 leerlingen.
De  twee grootste scholen werken met 4 groepen en de twee kleinste met drie.
De directeur  werkt volgens een vast rooster, waarbij hij elke week een ochtend op  elke school  is en een middag, maar niet op dezelfde dag. De leerkrachten en ouders kennen zijn rooster.
Dit rooster betekent dat hij er vaak niet is en dat de teams zeer zelfstandig moeten zijn en zelfverantwoordelijk, maar dat is geen probleem, want dat verwachten zij ook van hun leerlingen.
Het beleid en de toekomstplannen worden door de directeur  en de coördinator van elke school voorbereid en daarna met de teams gedeeld. Hierdoor ontstaat een meerjarenplanning die  door een ieder wordt  gedragen.
De samenwerking betekent ook dat er niet alleen 1 directeur is, maar ook een gezamenlijke  ICT er, een gezamenlijke administratief medewerker en nu nog twee elkaar aanvullende interne begeleiders.
De 4 scholen maken deel uit van cluster 2, samen met Obs Het Kraaiennest uit Oosthuizen en Obs De Piramide uit Edam. Dat cluster verdeelt het arrangementsgeld dat per leerling ter beschikking is gesteld. Omdat de interne begeleiders van de scholen nauw samenwerken wordt het geld efficiënt besteed, wordt de hulp aan de kinderen waar mogelijk gebundeld en wordt kennis gedeeld.
Tot nu toe heeft elke school een eigen  medezeggenschapsraad,  maar er wordt ook al wel samen overlegd. De bedoeling is dat dat verder uitgebouwd gaat worden en dat een ieder school overstijgend gaat denken.
Financieel en formatief wordt al zo gedacht.  Het geld gaat naar elke school apart,  maar daar waar nodig proberen de scholen elkaar te helpen en aan te vullen.
Zo ook  met de scholing. Vanaf het schooljaar 2015-2016 gaan alle teams zich bezig houden met kinderen die “ omhoog” uitvallen,  dus de meer begaafde leerlingen en hoe die beter te begeleiden en hoe ze uit te dagen om te komen tot betere prestaties

Verder zal men scholing krijgen in Slimfit en TOM, waarbij we een gezamenlijke visie ontwikkelen op het leren van kinderen, kijken naar de doorgaande lijn  bij zelfstandigheid, het afstemmen van instructie, het uitdagend en rijk inrichten van werkplekken en leeromgeving. En ook aandacht voor de professionele cultuur en lerende organisatie, wat betekent: intensiever samenwerken en delen van verantwoordelijkheden voor het gehele team.
Dus samen verantwoordelijk voor de gehele school.

Dus op  naar de toekomst!
Dick Knip.

Teamleden van het “Kwartet”